MARTA KAŠPAROVÁ - marketingový poradce
marketingová
první
pomoc

CO VÁM MOHU NABÍDNOUT

 

 

Marketingové poradenství

Nabízím profesionální a komplexní poradenství pro marketing malých a středních firem – marketingová strategie a marketingový plán, reklamní plán včetně realizace každé jednotlivé reklamní kampaně, firemní komunikace neboli PR, webové stránky, firemní tiskoviny a další.

nahoru ↑

Pomoc začínajícím firmám

Začínajícím firmám nabízím pomoc formou outsorcovaného marketingu nebo také formou jednotlivých konzultací ve všech oblastech týkajících se marketingu – od tvorby marketingové strategie, marketingových plánů a návrhu optimálního marketingového mixu až po návrh a zhotovení firemních tiskovin (vizitky, hlavičkové papíry a ostatní merkantilie) nebo reklamních předmětů.

nahoru ↑

Outsorcing marketingu

Pokud jste firma, která nemá vlastní marketingové oddělení, ale marketing potřebuje, pak jsou tyto služby určeny právě Vám.
Nabízím Vám jednotlivé nebo komplexní profesionální služby v marketingu za nižší náklady než kdybyste měli vlastní marketingové oddělení.

nahoru ↑

PR – komunikační strategie

Pomohu vám zformulovat vaše firemní poslání a hodnoty firmy, navrhnu vhodnou komunikační strategii, naplánuji PR aktivity a zajistím kontakty s médii a novináři. Zformuluji tiskové zprávy.
Stejně tak jako externí komunikace, je důležitá i komunikace interní - uvnitř firmy. Proto jsem připravena navrhnout pro vás kampaň cílenou nejenom na zákazníky ale i na vlastní zaměstnance. Veškeré kampaně pro vás mohu i zrealizovat.

nahoru ↑

Webové stránky

Ve spolupráci se zkušenými grafiky a programátory vám zhotovím webovou prezentaci (nebo i webový obchod), která Vám pomůže dosáhnout vytyčených cílů ve Vašem podnikání. Kvalitní webhosting, SEO (optimalizace ve vyhledávačích) jsou samozřejmostí.

nahoru ↑

Corporate Identity– firemní identita

Nabízím Vám pomoc při vytvoření vaší firemní identity, která je podstatnou součástí každé firmy. Spolupracuji s různými (i prestižními) grafickými studii v ČR. Celý proces – od zadání, přes návrh, až po zavedení do Vaší společnosti pro vás zrealizuji.

Co je firemní identita?

Firemní identita neboli Corporate Identity je základní nezaměnitelný vizuální styl firmy nebo společnosti. Tento styl se skládá z několika atribut, které tvoří komplexní celek. Mezi hlavní prvky patří logotyp a firemní barvy, od kterých se dále odvíjí například webové stránky, vizitky, hlavičkové papíry, děkovací karty, firemní emaily, polepy firemních automobilů, prapory, vlajky, prezentační šablony, reklamní předměty a další.

nahoru ↑

Poptávková a výběrová řízení

Pomohu Vám s realizací poptávkových či výběrových řízení , nejen v marketingových službách, ale pomohu i s výběrem vhodných marketingových pracovníků pro vaši firmu.

(Vyhledávání kontaktů, zpracování zadání pro výběrové řízení, oslovování účastníků řízení, vedení agendy, objektivní posouzení nabídek, návrh optimálního řešení).

nahoru ↑

Analýza trhu

Jsem schopna důkladně zanalyzovat trh a zjistit, jak si na něm stojíte, kdo jsou vaši konkurenti i vaši zákazníci, co si o vašich výrobcích či službách myslí, jak žijí, jaké je jejich sociální postavení, jaké jsou jejich přání, potřeby atd..

nahoru ↑

Firemní a společenské akce

Pro vaše firemní akce, setkání zaměstnanců, motivační programy obchodních partnerů, aj. Vám ráda zajistím veškerou logistiku celé akce - od vyhledání nejvhodnější lokality, výběru hudební a kulturní produkce, zajištění cateringu, zábavného a doprovodného programu, přítomnosti známých osobností, zajištění grafických návrhů vašich materiálů, výroby pozvánek a dárkových předmětů.

nahoru ↑

Školení marketingu a marketingových dovedností

V souladu s vašimi požadavky proškolím Vaše zaměstnance v základech marketingu a základních marketingových dovednostech.

nahoru ↑

Mystery shopping

Interní:

Chcete vědět, jak vaši lidé jednají se zákazníky? Jak působí vaše společnost na veřejnost? Zda není mezera ve vašich firemních standardech?
Zjistím, jaké slabiny mají vaši lidé, v čem se mohou zlepšit. Můžu vám reálně ověřit, jak vás vnímají zákazníci jako firmu a řadu dalších věcí.

- provádím odborné prověření a posouzení obchodníků a prodejního personálu
- prověření ostatních zaměstnanců, kteří jsou v kontaktu se zákazníky.
- navrhuji řešení pro práci s těmito zaměstnanci

Externí:

Zajímá vás, v čem je konkurence lepší nebo jak se chová její personál k zákazníkům?

- informace o konkurenci
- obchodní podmínky konkurence
- konkurenční nabídka B2B, B2C
- porovnání cen na základní produkty a nabídky
- způsoby prodeje a formy motivací
- způsoby vedení komunikace s trhem

nahoru ↑